Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh chương trình giáo dục THPT

Ngày 3/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 13 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có những điều chỉnh liên quan đến chương trình tổng thể và môn Lịch sử bậc THPT.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV