Billiards Tp. Hồ Chí Minh có liên đoàn chính thức

Đại hội thành lập Liên đoàn Billiards & Snookers TPHCM khoá I (2021-2025) đã được thành lập, ghi nhận sự phát triển cả về chuyên môn lẫn phong trào trên phương diện xã hội hóa kết hợp với định hướng của ngành thể dục thể thao.

HTV Thể Thao