12 con giáp - Tám chuyện thiên hạ - Tập 58

Mỗi khi gặp khó khăn, thử thách, thay vì cố gắng vượt qua, thì một số người lại tìm cách thoái thác, tránh né, thậm chí coi mình là nạn nhân và muốn được “chữa lành”.

12 Con Giáp – Tám chuyện thiên hạ, 19g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7