Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 4

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 4

Tiếc cho cặp thí sinh vuột mất 40 triệu

https://www.youtube.com/embed/NUAR8o6wnsM
Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 3

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 3

Cô bán chè ép Trấn Thành uống rượu thắng 100 triệu đồng

https://www.youtube.com/embed/90bzSfZ3mjU
Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 2

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 2

Cặp đôi thứ hai nhận vé vào vòng gala

https://www.youtube.com/embed/1xXhYrG6VOI
Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 1

Thách thức danh hài mùa 4 - Tập 1

Khởi động với những thí sinh đẹp-độc-lạ

https://www.youtube.com/embed/pMGYPy1IahY