Studio H9 - Mùa 3 - Tập 45

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 45

Thanh Thủy: Một là có nghề nhưng không có gia đình, hai là có gia đình mà không có gia đình

https://www.youtube.com/embed/KplBCl784LY?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 44

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 44

Bảo Thy: "Công chúa" mau nước mắt

https://www.youtube.com/embed/or3Ob8bgyUU?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 43

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 43

Hà Lê: Làm mới không có nghĩa là phá

https://www.youtube.com/embed/3YI64olYBjI?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 42

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 42

Osad: Đại học không phải là con đường duy nhất

https://www.youtube.com/embed/-e4JaPF832A?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 41

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 41

Quý Bình: Sự tham lam trong nghề là cần thiết

https://www.youtube.com/embed/5rLfPAJKqZw?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 40

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 40

Hà Kiều Anh: Đẹp thôi là chưa đủ

https://www.youtube.com/embed/ldE-hKSY0hU?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 39

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 39

Có một thời, khán giả nhầm Đan Trường và Lam Trường

https://www.youtube.com/embed/kFV8Rpv4Cmg?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 38

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 38

Cẩm Ly: Anh Minh là người có sức ảnh hưởng lớn với tôi

https://www.youtube.com/embed/37HLNUoNJuU?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 37

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 37

Trung Quân Idol: Giọng nói và giọng hát không liên quan đến nhau

https://www.youtube.com/embed/KVLBdr8VpYE?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 36

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 36

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á: Dấn thân để thấy con đường mình chọn là đúng đắn

https://www.youtube.com/embed/2s1jE7_6s58?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 35

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 35

S.T Sơn Thạch: Chàng trai nội tâm hơn vẻ bề ngoài

https://www.youtube.com/embed/-3gisM05UME?controls=0
Studio H9 - Mùa 3 - Tập 34

Studio H9 - Mùa 3 - Tập 34

Duyên của Hồng Ân đến âm nhạc là "Thay lời muốn nói"

https://www.youtube.com/embed/Wm8GsGJNamc?controls=0