Quà tặng bất ngờ - Tập 2

Quà tặng bất ngờ - Tập 2

Sam đến Vũng Tàu tìm người để tặng quà

https://www.youtube.com/embed/j7dlRo9e39c
Quà tặng bất ngờ - Tập 1

Quà tặng bất ngờ - Tập 1

Sam rủ “chị Cano” đi săn

https://www.youtube.com/embed/FVcKAg6yJgk