Giới thiệu tập 14 - Phim "Bóng của thị thành"

Giới thiệu tập 14 - Phim "Bóng của thị thành"

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/ep14.mp4
Cuộc tương phùng như sét đánh và hé lộ thân thế Mai Lan

Cuộc tương phùng như sét đánh và hé lộ thân thế Mai Lan

Phim Bóng của thị thành

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/w4/thanthe.mp4
Cô gái tâm cơ tức giận vì kế hoạch không như ý

Cô gái tâm cơ tức giận vì kế hoạch không như ý

Phim Bóng của thị thành

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/w4/tamco.mp4
Giới thiệu tập 13 - Phim "Bóng của thị thành"

Giới thiệu tập 13 - Phim "Bóng của thị thành"

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/ep13.mp4
Mối nguy chưa dứt vì bà Kim đa nghi, Mai Lan dẫn dắt

Mối nguy chưa dứt vì bà Kim đa nghi, Mai Lan dẫn dắt

Phim Bóng của thị thành

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/w3/nghi.mp4
Màn ứng phó chất lừ của "chiến thần" livestream Trang Phạm

Màn ứng phó chất lừ của "chiến thần" livestream Trang Phạm

Phim Bóng của thị thành

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/w3/t-nan.mp4
Mai Lan xúi bà Kim "đánh úp" nhà Trang Phạm và cái kết

Mai Lan xúi bà Kim "đánh úp" nhà Trang Phạm và cái kết

Phim Bóng của thị thành

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/w3/d-up.mp4
Mai Lan lại bắt tay Chi Baby bày kế hãm hại Trang Phạm

Mai Lan lại bắt tay Chi Baby bày kế hãm hại Trang Phạm

Phim Bóng của thị thành

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/w3/mlan.mp4
Vinh hùng hổ đối mặt Bảo Nam gây hấn để truy hỏi Trang

Vinh hùng hổ đối mặt Bảo Nam gây hấn để truy hỏi Trang

Phim Bóng của thị thành

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/w3/vinh.mp4
Hợp đồng tình yêu - Đóng giả mà như thật

Hợp đồng tình yêu - Đóng giả mà như thật

Phim Bóng của thị thành

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/w3/love3.mp4
Phát ghen vì Bảo Nam nấu ăn cho Trang Phạm, Mai Lan giở trò

Phát ghen vì Bảo Nam nấu ăn cho Trang Phạm, Mai Lan giở trò

Phim Bóng của thị thành

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/w3/ghen.mp4
Hạt mầm tình yêu dần lớn thêm giữa Bảo Nam - Trang Phạm

Hạt mầm tình yêu dần lớn thêm giữa Bảo Nam - Trang Phạm

Phim Bóng của thị thành

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/w3/love2.mp4