Đúng là một đôi - Tập 3

Đúng là một đôi - Tập 3

Đôi vũ công yêu nhau nhờ... hột vịt lộn

https://www.youtube.com/embed/6ci3gBsMKgw
Đúng là một đôi - Tập 2

Đúng là một đôi - Tập 2

Anh Đức, Dương Cẩm Lynh, Mia bị lừa đau đớn

https://www.youtube.com/embed/Qc9UxxHp4Js
Đúng là một đôi - Tập 1

Đúng là một đôi - Tập 1

Hoàng Rapper liên tục dìm hàng Lâm Vỹ Dạ

https://www.youtube.com/embed/tN7qdeZrQF8