Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 9

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 9

Nhóm HKT phiên bản mới cover hit “Thêm một lần đau”

https://www.youtube.com/embed/Eu7OdVIzPwc
Đại chiến âm nhạc - Trailer Tập 9

Đại chiến âm nhạc - Trailer Tập 9

http://assets.htv.com.vn/Videos/SoCap/Thoisu/2022/02/22/trailer/trailer.mp4
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 8

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 8

Huỳnh Mến trả giá "gắt", Nguyễn Đình Vũ quyết không thua

https://www.youtube.com/embed/N_-RJADzvGg
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 7

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 7

“Cô bé” Nguyễn Đình Vũ không thể diễn ra nét “thiên thần”

https://www.youtube.com/embed/zrddGqfO50g
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 6

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 6

Minh Trung "bung lụa" với kiến thức âm nhạc thần sầu

https://www.youtube.com/embed/LC2fgx3kS6Y
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 5

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 5

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gánh cả đội bằng loạt sáng tác của mình

https://www.youtube.com/embed/Leim2eL9OfQ
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 4

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 4

Mỹ Tâm làm khó cả Nhật Tinh Anh và Hồ Quang Hiếu

https://www.youtube.com/embed/QjNAExlO6w4
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 3

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 3

Hồ Quang Hiếu "mặn hơn muối" khi chơi đuổi hình bắt chữ

https://www.youtube.com/embed/Ul-Oi_dM6aI
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 2

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 2

Tăng Phúc lấn lướt Emma, Đình Lộc "ngư ông đắc lợi" trước Vinh Hải

https://www.youtube.com/embed/B7vq69QH3xs
Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 1

Đại chiến âm nhạc - Mùa 2 - Tập 1

Tăng Phúc đại chiến Emma, đội nào sẽ thắng?

https://www.youtube.com/embed/o9Q3-AYgPk0