Bộ ba ăn ý - Tập 5

Bộ ba ăn ý - Tập 5

Khả Như - Hoàng Rapper dốc hết sức lực... thị phạm cho đội chơi

https://www.youtube.com/embed/Mxfv8mmrPyw?si=jh5VplNpF80tG1gQ
Bộ ba ăn ý - Tập 4

Bộ ba ăn ý - Tập 4

Nguyễn Đình Vũ khổ sở vì phải... bảo vệ trứng

https://www.youtube.com/embed/8NskdU2uzTQ?si=_zBaLGmTAsO8GQ4v
Bộ ba ăn ý - Tập 3

Bộ ba ăn ý - Tập 3

Hiếu Hiền "giương Đông kích Tây" ngay khi vừa chào sân

https://www.youtube.com/embed/SNS-tegJXho?si=EiG97rXykadJqbUH
Bộ ba ăn ý - Tập 2

Bộ ba ăn ý - Tập 2

Tất Diệu Hằng cùng đồng đội chiến thắng thuyết phục

https://www.youtube.com/embed/Y9va7pNOdCc?si=jMSMyJoflQfR-ePu
Bộ ba ăn ý - Tập 1

Bộ ba ăn ý - Tập 1

Tú Tri vui vẻ chơi gameshow, đạt điểm số ấn tượng

https://www.youtube.com/embed/bI6hFwMZ1D8?si=7lZEa8kcHBpP3H8w