Nhân vật thua cuộc ê chề, quê xệ là ai?

Nhân vật thua cuộc ê chề, quê xệ là ai?

7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 16

https://www.youtube.com/embed/4ahGKxinQSk?si=9u65HPu6hJGeeTP9
7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 14

7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 14

Võ Tấn Phát trang điểm cho Tiến Luật bằng phấn đen

https://www.youtube.com/embed/fyZmCsI2r-I?si=i1HLcApr-_YXljG0
7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 13

7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 13

Cầm tiền thì sợ tiền rơi, cầm “thẻ hoán đổi" đời đời ấm no

https://www.youtube.com/embed/z6cDUxVt2Ws?si=p5-HnxlF6AMuKew3
7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 13

7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 13

Võ Tấn Phát ăn thua với Lâm Vỹ Dạ

https://www.youtube.com/embed/d1jCH86FFAc?si=pW3V7fttqOXn7iFO
7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 10

7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 10

Huỳnh Lập trổ tài ném lon

https://www.youtube.com/embed/3uYy4qBNSoA?si=IBKABu5Xllbm3RdE
7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 11

7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 11

Khi cùng nhau "ăn bột" là một niềm vui

https://www.youtube.com/embed/4j4Vc83xyqc?si=Tyx--iPGMY7eP9PF
7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 12

7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 12

Yuno Bigboi khuấy động gia đình 7 nụ

https://www.youtube.com/embed/-JtNANsWmBM?si=RwckGO7fSvf_yowf
7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 9

7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 9

Lan Ngọc gánh "không nổi" Quang Hùng MasterD

https://www.youtube.com/embed/N5GTQ5g_VGk?si=Kh9q-gCZM0vhCeXd
7 nụ cười Xuân - Mùa 7 - Tập 8

7 nụ cười Xuân - Mùa 7 - Tập 8

"Gián điệp" Lan Ngọc hại Khả Như, Trường Giang "sang chấn"

https://www.youtube.com/embed/SAvh-24YjJ4?si=UrYFJ02WEyzV4xeS
7 nụ cười Xuân - Mùa 7 - Tập 7

7 nụ cười Xuân - Mùa 7 - Tập 7

Phương Mỹ Chi "báo hại" chú Tiến Luật

https://www.youtube.com/embed/8-hzTV4BmGg?si=9ZLaG4ysxPJJvX-9
7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 4

7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 4

Trường Giang bất ngờ trở thành người chơi

https://www.youtube.com/embed/8bjgVt-05-I?si=wBYHdTu-MokFWxcx
7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 2

7 nụ cười xuân - Mùa 7 - Tập 2

Tiến Luật bỗng chốc "nghi ngờ nhân sinh"

https://www.youtube.com/embed/-rDNHoqeTSk?si=glgJlVqvKeJ6CrMu