05:00
Sống khỏe - Sống đẹp
05:30
Thể dục cho mọi người
05:45
Nhìn ra thế giới
06:15
Nghệ thuật và cuộc sống
06:30
Thế giới đó đây
07:00
Doctor 365
07:15
Chương trình 60 giây
08:00
Phim tài liệu Việt
08:45
Vợ chồng son
10:15
Siêu thị cười
10:45
Chính sách đời sống
11:15
Phim truyện Việt Nam: Khép lại quá khứ
12:50
Tạp chí giáo dục
13:50
Giải trí
14:20
Bác sĩ 247
15:00
Không gian sống
15:25
Phim tài liệu khoa học nước ngoài
15:50
Sức bật Khởi nghiệp
16:20
Bạn muốn hẹn hò
17:50
Phóng sự tài liệu
18:20
Ca nhạc
19:00
Phim truyện Việt Nam: Miền xanh
20:30
Kết nối không giới hạn
20:45
Tạp chí bí quyết đẹp
21:45
Đi an toàn về hạnh phúc
22:00
Chương trình 60 giây
22:30
Phim truyện Việt Nam: Rau muống tháng 9