05:00
Sống khỏe - Sống đẹp
05:30
Thể dục cho mọi người
05:45
Di sản thế giới
06:15
Chính sách đời sống
06:30
Kiến thức cuộc sống
06:50
Ký sự
07:15
Chương trình 60 giây
08:00
Phim tài liệu Việt
08:30
Giáo dục hướng nghiệp
09:00
Không gian sống
09:20
Ca nhạc
09:55
Sân khấu
11:15
Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensee
12:50
Bác sĩ 247
13:50
Ngôi nhà chung
15:00
Bạn muốn hẹn hò
16:40
Kính đa tròng
17:50
Xiếc ảo thuật
18:15
Những cuộc phiêu lưu kỳ thú
18:40
Doctor 365
19:00
Phim truyện Việt Nam: Không có gì không một ai + Anh hùng Nà Mạ
20:30
Tạp chí sức khỏe
20:45
Sức bật sáng tạo và khởi nghiệp
22:00
Chương trình 60 giây
22:30
Phim truyện Việt Nam: Bản sao nguy hiểm