05:00
Thể dục cho mọi người
05:30
Cuộc sống quanh ta
06:15
Bạn muốn hẹn hò
07:15
Chương trình 60 giây
08:00
Tài liệu Việt
08:20
Chính sách đời sống
08:45
Câu chuyện thương hiệu
09:00
Cho tim luôn khỏe
09:40
Những giải đáp từ cuộc sống
10:10
Bác sĩ 247
11:00
Xiếc ảo thuật
11:15
Phim truyện Việt Nam: Trinh thám nghiệp dư
12:50
Sân khấu
14:20
Tạp chí sức khỏe
15:50
Thấu tình đạt lý
16:00
Tài liệu Việt
16:35
Sống xanh
17:00
Ca nhạc
17:40
Xiếc ảo thuật
18:05
Vợ chồng son
18:30
Sức bật khởi nghiệp
19:05
Phim truyện Việt Nam: Dòng sông thương nhớ
20:30
Bạn muốn hẹn hò
21:00
Phim tài liệu nước ngoài
22:00
Chương trình 60 giây
22:30
Phim truyện Việt Nam: Nắng sớm mưa chiều