05:00
Sống khỏe - Sống đẹp
05:30
Thể dục cho mọi người
05:45
Ca nhạc
07:15
Chương trình 60 giây
09:30
Ca nhạc: Xuân về Tết đến
09:50
Ngôi nhà chung
10:10
Sân khấu
10:40
Tài liệu Việt: Hình tượng Thần Tài trong dân gian
11:15
Phim truyện Việt Nam: Bác Ba Phi kén dâu
12:45
Kịch
14:00
Tạp chí khoa giáo xuân
15:00
Ca nhạc: Mắt xuân
16:00
Siêu thị cười
16:40
Kiến thức cuộc sống
17:10
Kịch
17:50
Phim tài liệu Việt: Lễ hội dân gian
18:15
Ca nhạc: Tết HTV
18:40
Tạp chí Khoa giáo xuân: Sợi dây mơ mộng
19:05
Phim truyện Việt Nam: Xóm rác bổ
20:30
Tạp chí Khoa giáo xuân
21:00
Ca nhạc: Gala nhạc Việt
22:00
Chương trình 60 giây
22:30
Phim truyện Việt Nam: Dệt nắng cho ngày dài hơn