Khởi động Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM "Hò Dô 2023"

“Cảm hứng Hò Dô 2023” là cuộc thi tuyển chọn dành riêng cho các nghệ sĩ âm nhạc mới, hoạt động độc lập. Đồng thời tạo cơ hội cho tất cả những tài năng trẻ được biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp ngoài trời, cùng quy mô lớn.

Duy Dương