TP.HCM:  Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

TP.HCM: Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TP.HCM.
Ban hành Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ban hành Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/01 đến hết ngày 15/3/2023.