TP.HCM: Ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của TP.HCM năm 2020.

Kế hoạch này nhằm thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học theo nhu cầu nhân lực trình độ cao của các cơ quan, đơn vị của TP nhằm phục vụ cho các chương trình, kế hoạch, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên các lĩnh vực trọng điểm của TP; tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nguồn chất xám trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức là người VN ở nước ngoài, người nước ngoài tham gia nghiên cứu, tư vấn cho TP trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

TP.HCM hiện đang thực hiện thu hút chuyên gia cho 14 vị trí thuộc các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

* Tổ chức Tuần lễ giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp TPHCM và các tỉnh, thành năm 2020

UBND TP.HCM vừa thống nhất chủ trương tổ chức “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2020” từ ngày 12 đến ngày 15/11/2020, tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (446 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình).

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổ chức treo 300 cờ phướn, băng rôn tuyên truyền quảng bá đường phố.

Ngoài ra, Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ tham gia trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm và vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình.

Sỹ Thành