Ước mơ bốn bể là nhà - Tập 3

Ước mơ bốn bể là nhà - Tập 3

Quang Tuấn, Bi Max và Gia Mỹ hội ngộ tại vườn chè

https://www.youtube.com/embed/ijUVzvI-Pk8
Ước mơ bốn bể là nhà - Tập 2

Ước mơ bốn bể là nhà - Tập 2

Vừa ăn lẩu gà đồi vừa ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ

https://www.youtube.com/embed/UhmDv5f1y9o