Khi vợ vắng nhà - Tập 4

Khi vợ vắng nhà - Tập 4

Người chồng chật vật dỗ con khóc khi vợ vắng nhà

https://www.youtube.com/embed/PmqGqNuQMP8
Khi vợ vắng nhà - Tập 3

Khi vợ vắng nhà - Tập 3

Diễn viên Thanh Tuấn chăm nông trại cùng các con

https://www.youtube.com/embed/HtNemJxHsYQ
Khi vợ vắng nhà - Tập 2

Khi vợ vắng nhà - Tập 2

Trà Ngọc vắng nhà, người chồng “thù bếp” phải làm sao?

https://www.youtube.com/embed/OcGglbZHfJs
Khi vợ vắng nhà - Tập 1

Khi vợ vắng nhà - Tập 1

Hồng Phúc gặp khó khi "nóc nhà" Quỳnh Phượng đi vắng

https://www.youtube.com/embed/7cgcZ32Snqs