Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 4

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 4

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

https://www.youtube.com/embed/1ZaIY1cSG2A
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 3

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 3

Nhà thiết kế mỹ thuật - Tạ Quốc Kỳ Nam

https://www.youtube.com/embed/MM6LZFIOd_k
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 2

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 2

Hoa hậu Khánh Vân

https://www.youtube.com/embed/pXuwE1LipqA
Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 1

Khi ta 20 - Mùa 2 - Tập 1

VĐV Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ)

https://www.youtube.com/embed/rYjT3QMLwoo
Khi ta 20 - Tập 26

Khi ta 20 - Tập 26

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến

ttps://www.youtube.com/embed/ph25j58Px2g
Khi ta 20 - Tập 25

Khi ta 20 - Tập 25

Nguyễn Phi Vân

https://www.youtube.com/embed/-hTVj7qV1V4
Khi ta 20 - Tập 24

Khi ta 20 - Tập 24

Phạm Hồng Phước

https://www.youtube.com/embed/Fg9N2f02H60
Khi ta 20 - Tập 23

Khi ta 20 - Tập 23

Chuyên gia thể hình Nguyễn Tiểu Phương

https://www.youtube.com/embed/ckwJMGeQjjg
Khi ta 20 - Tập 22

Khi ta 20 - Tập 22

Nhà văn Trần Trà My: "Hãy luôn tin vào điều tử tế"

https://www.youtube.com/embed/cFa7qK6_EnI
Khi ta 20 - Tập 21

Khi ta 20 - Tập 21

Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng

https://www.youtube.com/embed/ECodFaKxiR0
Khi ta 20 - Tập 20

Khi ta 20 - Tập 20

Dino Vũ và hành trình vượt qua nỗi cô đơn tuổi 20

https://www.youtube.com/embed/fhkXjOEeDAY
Khi ta 20 - Tập 19

Khi ta 20 - Tập 19

Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Phong - 10 năm gắn bó cùng người có H

https://www.youtube.com/embed/_FhWG9eOwf0