Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 14

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 14

Color Man mở hàng "xúi quẩy", lê la bán hàng qua 9 tỉnh thành

https://www.youtube.com/embed/x2TYr_TNNtI
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 13

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 13

Ngoại Ngang và “gánh bánh mì rẻ và ngon nhất thế giới”

https://www.youtube.com/embed/i3KRolbCsnk
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 12

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 12

Đến Phan Thiết nhớ mua bánh rế dì Huệ

https://www.youtube.com/embed/yfrHflH1qiY
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 10

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 10

Một đời làm bánh khọt chay bên bếp than hồng

https://www.youtube.com/embed/Oeu96Jdyvwk
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 9

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 9

Gánh chè mang cả tuổi thơ của hai cụ bà ở Phan Thiết

https://www.youtube.com/embed/t8vHheXUdqQ
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 8

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 8

Gánh bánh flan thơm béo ở quận 7 của ông chú có nụ cười hiền

https://www.youtube.com/embed/VXZ-PkEnC9M
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - tập 7

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - tập 7

60 năm mang di chứng động kinh và mâm bánh nuôi mẹ già

https://www.youtube.com/embed/qFNtmNWxfy0
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 6

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 6

Xe xôi 50 năm gánh cả tuổi thơ ở Trà Vinh

https://www.youtube.com/embed/SgFuEYrMi9s
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 5

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 5

Bún riêu - canh bún và chất Sài Gòn

https://www.youtube.com/embed/VDuPNLIKsZY
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 4

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 4

Đôi vợ chồng già nương tựa nhau đi hết đường đời

https://www.youtube.com/embed/JRt-UMDcMrE
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 3

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 3

Hương vị quê nhà từ xe bánh mì hơn 60 tuổi

https://www.youtube.com/embed/ZTLOCIup4Bc
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 2

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 2

Xe hủ tiếu gõ ấm tình "cha và con" ở Quy Nhơn

https://www.youtube.com/embed/syvEK3BHHio