Xung quanh dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Hội thảo "Góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)" đã được Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức tại TP.HCM. Các đại biểu nhấn mạnh đây là một dự án luật lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, tác động sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Nguồn: Trung tâm Tin tức