Xây dựng bãi đệm, khắc phục quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 4/8, tại buổi về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiều vấn đề đã được đưa ra nêu ra, trong đó có đề cập đến tình trạng quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được các sở, ngành tập trung bàn luận.

Nguồn: Trung tâm Tin tức