Vốn đầu tư quay trở lại KCX - KCN

Với việc quay trở lại của các vốn đầu tư cho các KCX - KCN, sẽ tạo động lực lớn thức đẩy sự tăng trưởng và tái phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp, nhiều khó khăn hậu đại dịch sẽ được giải quyết.

Nguồn: Trung tâm Tin tức