Vất vả lo sách giáo khoa cho năm học mới

Chưa đầy một tháng nữa, học sinh các cấp trên địa bàn TP.HCM sẽ tựu trường. Thời điểm hiện tại, phụ huynh và học sinh đang gấp rút tìm mua sách giáo khoa, nhất là các lớp 3, 7, 10 với chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV