Tỷ lệ lạm phát ở Eurozone tăng cao kỷ lục

Theo Eurostat, lạm phát của Khu vực đồng tiền chung Euro tăng cao kỷ lục ở mức 8,6% trong tháng 6 vừa qua.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV