Tuổi trẻ Bình Thạnh ra sức phục vụ nhân dân

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năng nổ và tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân với khả năng của mình là kim chỉ nam trong tất cả hoạt động của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn của Quận Bình Thạnh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV