Truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng

Sau khi nhận được báo cáo của Bệnh viện Nhiệt đới về 3 trường hợp nhiễm COVID-19 biến chủng Omicron trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã tiến hành điều tra dịch tễ về các ca bệnh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức