Trưng bày hiện vật về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Hơn 300 hiện vật của doanh nhân Nguyễn Đình Chiểu đã được trưng bày tại Bến Tre với chủ đề "Nguyễn Đình Chiểu - Cuộc đời và sự nghiệp".

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV