Triển lãm vải quốc tế cao cấp - Texfuture Việt Nam Xuân Hè 2023

Triển lãm vải quốc tế cao cấp - Texfuture Việt Nam Xuân Hè 2023 đặt mục tiêu kết nối cộng đồng doanh nghiệp Dệt may trong nước và quốc tế. Từ đó tạo ra hệ sinh thái, phát triển ngành theo hướng “Kinh tế tuần hoàn – Kinh tế xanh và Chuyển đổi số".

Nguồn: Trung tâm Tin tức