Triển khai mô hình "Thanh toán không dùng tiền mặt" tại cơ quan hành chính công

Thực hiện cải cách thủ tịch hành chính hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiếp sau phường 13, phường 6 là đơn vị hành chính tiếp theo của Quận 11 triển khai mô hình “Thanh toán phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt.

Nguồn: Trung tâm Tin tức