Tranh ghép bằng mảnh thủy tinh thu hút giới trẻ

Mosaic art (Khảm tranh nghệ thuật) đã được biến tấu lại, giúp các bạn trẻ có thêm một thú vui giải trí mới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức