TP.HCM: Trên 4.000 tổ hợp tác, hơn 700 hợp tác xã được thành lập trong hơn 29 năm

Liên minh Hợp tác xã TP và Quỹ trợ vốn CCM trong hơn 20 năm qua đã đánh dấu bước chuyển mình đáng kể cho khu vực kinh tế tập thể tại TP.HCM. Hiện có trên 4.000 tổ hợp tác, gần 740 HTX đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội TP.

Nguồn: Trung tâm Tin tức