TP.HCM phát triển ngành chế biến thực phẩm

TP.HCM là địa phương có ngành Công nghiệp thực phẩm phát triển nhất cả nước. Tốc độ tăng trưởng của ngành sẽ tiếp tục đi lên khi Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thực phẩm ở khu vực.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV