TP.HCM nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến khí thải carbon trên địa bàn. TP sẽ triển khai hệ thống giám sát các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính cho các nhóm ngành.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV