TP.HCM: Lắp đặt khung tranh, chống nạn "Vẽ bậy bôi bẩn" đường phố

Nhiều trụ điện, trụ đèn tại Quận 3, TP.HCM đã được khoác tấm áo mới, nhằm chống nạn vẽ bậy, bôi bẩn và làm đẹp thêm mỹ quan đường phố.

Nguồn: Trung tâm Tin tức