TP.HCM đề xuất được nuôi cấy virus SARS-CoV-2

Sở Y tế TP.HCM mới đây đã kiến nghị Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM được phép nuôi cấy virus SAR-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Sở Y tế TP.HCM cho rằng khi nuôi cấy virus SAR-CoV-2 thì việc đánh giá miễn dịch sẽ tốt hơn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức