Tổng thống Hy Lạp dâng hoa tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguồn: Trung tâm Tin tức 19/5/2022, 07:25