Lớp 2 Chăm ngoan

Toán lớp 2 - Bài 7: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

Nội dung của bài "Số bị trừ - Số trừ - Hiệu" gồm có: nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính trừ và ôn tập phép trừ trong phạm vi 10, 100.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm