Toán lớp 2 - Bài 28: 14,15,16,17,18 trừ đi một số

Qua bài học này, các em sẽ học được cách thực hiện cách tính 14,15,16,17,18 trừ đi một số.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm