Lớp 2 chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 86: Viết chữ hoa N, nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo

Nội dung bài học Tiếng Việt hôm nay gồm hai phần: Viết chữ hoa N; Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm