Tiếng Việt lớp 2 - Bài 75: Từ chỉ đặc điểm, dấu chấm than, mở rộng vốn từ trường học

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về từ chỉ đặc điểm, dấu chấm than và mở rộng vốn từ trường học.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm