Tiềm năng và cơ hội thị trường bất động sản

Hiện thị trường BĐS ven đô, BĐS các đô thị vệ tinh, BĐS các đô thị sắp được nâng cấp… đã trở thành một phân khúc hàng hóa tiềm năng, hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và cả những nhà đầu tư “tay mơ”, non trẻ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV