Tiềm năng phát triển ngành thiết bị y tế và dược phẩm Việt Nam

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 20 là cơ hội để doanh nghiệp chuyên ngành y dược Việt Nam quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường giao thương với đối tác tiềm năng trong và ngoài nước.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV