Tỉ lệ ứng viên gia tăng trong kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục TP.HCM 2022

Thiếu giáo viên ở các bậc học là tình trạng chung của nhiều địa phương tại TP.HCM. Năm nay, theo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, việc xét tuyển sẽ diễn ra suốt trong năm để bổ sung nguồn giáo viên còn thiếu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV