Thương mại điện tử giúp đặc sản Đà Lạt vươn xa

Làm thế nào để người tiêu dùng tiếp cận rộng rãi hơn các sản phẩm đặc sản Đà Lạt, chứ không phụ thuộc chủ yếu vào thị trường khách du lịch. Đó là bài toán mà nhiều doanh nghiệp trẻ đang đi tìm và thương mại điện tử là xu hướng đang được hướng đến.

Nguồn: Trung tâm Tin tức