Thiếu lao động nghề cá dù giá xăng dầu đã giảm mạnh

Dù giá xăng dầu đã giảm mạnh nhưng hoạt động khai thác hải sản xa bờ của ngư dân vẫn gặp khó khăn do thiếu lao động đi biển. Tình trạng này diễn ra tại hầu hết các tỉnh thành miền Trung, khiến nghề cá tại đây vẫn chưa thể phục hồi.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV