Thâm hụt thương mại Mỹ tăng kỷ lục trong 6 tháng

Nguồn: Trung tâm Tin tức 7/8/2021, 10:00