Tập trung giải quyết bài toán nguồn lao động

50 ngàn lao động là con số mà TP.HCM cần tuyển từ đây đến Tết Nguyên đán. 300 ngàn lao động là con số mà TP cần cho cả năm 2022. Đây là thông tin từ Trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động TP.HCM.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV