Tạp chí văn nghệ - Tập 24

Phóng sự nhiều xúc động "Một ngày cho con"; Nhiều tác phẩm độc đáo của Bạch Thị Tố Anh; Độc đáo "Hoa tay trên gốm" trong mục Nghệ thuật và cuộc sống; Những chia sẻ về nghề của NSND Việt Anh, một người đưa đò nhiều tâm huyết...

Tạp chí văn nghệ - 8g30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g20 - Thứ Tư - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
21g - Thứ Hai - HTV7