Tăng lương tối thiểu vùng: Giải pháp chia sẻ với người lao động

Việc chính thức áp dụng tăng lương tối thiểu vùng 6% vào ngày 1/7 đã mang lại nhiều sự phấn khởi, cũng như giảm bớt gánh nặng cho người lao động về mặt tài chính, nhất là trong bối cảnh bão giá hiện nay.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV