Sinh viên đại học Mở TP.HCM triển khai cải tạo mảng tường cũ phục vụ cộng đồng

Xóa mảng tường cũ, trả mảng tường xanh, kết hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường, là chương trình vừa được sinh viên Đại học mở TP.HCM triển khai tại một số khu vực trung tâm thành phố.